Zakres działań

Przedmiotem projektu była budowa szlaku przyrodniczo-turystyczno-rekreacyjnego po terenie dawnego szlaku kolejowego od Kręga do Starogardu Gd., biegnącego po obszarze Natura 2000 Dolina Wierzycy oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy. W mieście Starogard Gd. trasa wchodzi w Dolinę Wierzycy, przechodzi przez Park Miejski i kończy bieg nad Jeziorem Kochanka. W ramach robót budowlanych wykonano:

  • Szlak pieszo-rowerowego Krąg - Żabno szlakiem nieczynnej linii kolejowej Skarszewy–Starogard Gd. wraz montażem tablic informacyjnych,
  • Parkingi, oświetlenie, platformę widokową, podjazd do drogi gminnej w okolicy wiaduktu drogowego,
  • cieżkę na nasypie kolejowym wraz z montażem tablic informacyjnych,
  • Budowę nowej kładki przez rzekę Wierzycę,
  • Modernizację istniejącej dzikiej ścieżki wzdłuż wraz z montażem znaków informacyjnych, montażem bramy drewnianej, budową miejsc wypoczynku i platformy widokowej oraz uporządkowaniem zieleni:
  • Modernizację istniejącej kładki przez Wierzycę,
  • Budowę znaków informacyjnych,
  • Modernizację istniejącej ścieżki ekologicznej wzdłuż Wierzycy wraz z montażem znaków informacyjnych, budową miejsc odpoczynku,
  • Rewitalizację Parku Miejskiego,
  • Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kochanka