O projekcie

Gmina Miejska Starogard Gdański wspólnie z Gminą Starogard Gdański i Nadleśnictwem Starogard wykonała wspólny Projekt „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”. Łączna kwota kwalifikowana wszystkich partnerów to 12 549 219,29 zł, kwota dofinansowania 8 787 453,50 zł.

Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru